Arkivplan.no

Inderøy kommune 2015 -

Håndbok for saksbehandling og arkiv

Arkivplan for Inderøy kommune

Skarnsundbrua

div 004

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Inderøy kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Inderøy kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne, som vedtas årlig i kommunens overordnede Handlingsprogram med økonomiplan.

Som rådmann i Inderøy kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Inderøy kommune

Peter Ardon

Rådmann

bue høyre motstrøms