?> Politiske organisering / Organisering/Ansvar / Inderøy kommune 2015 - / Inderøy kommune / IKA Trøndelag / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Utvalg og utvalgsledere

Den politiske styringstrukturen består av hovedutvalgene Folk og Natur, Formannskapet og Kommunestyret

 

Hovedutvalg Folk har ansvar for: Skole, barnehage, helse og sosialtjenester.

 

Hovedutvalg Natur har ansvaret for: Tekniske tjenester, plan- og byggesaker, landbruk/skogbruk, miljøvern og samferdsel

 

Formannskapet har utenom lovpålagte oppgaver, ansvaret for overordnet planlegging, sivilt beredskap, bevillingssaker, personal, kultur og næringsutvikling.

 

Hovedutvalgene har hastekompetanse etter kommeunlovens § 13 innenfor sine ansvarsområder og formannskapet har slik kompetanse for alle områdene. Utvalgene innstiller direkte overfor kommunestyret i sine saker. Det er kun tverrsektorielle plan- og økonomisaker som går veien om formannskapet. Utvalgene har således formannskapskompetanse innen sine områder.

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har 31 representanter

 

Kontrollutvalget utøver på kommunestyrets vegne tilsyn med virksomheten

 

Laster...