Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Inderøy kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for rutinene og retningslinjene.

Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettinger:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

 

Arkivplanen skal oppdateres kontinuerlig og bidra til at kommunen ivaretar sitt arkivansvar etter arkivlovens § 6 hvor det heter:"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for arkivet.  Arkivforskrifta §1.

Det daglige ansvaret for arkivene i Inderøy kommune ligger til arkivleder.

Laster...