Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Inderøy kommune var administrativt organisert etter tonivåmodellen frem til ...., når trenivåmodellen ble tatt i bruk, foruten oppvekstsektoren som tok i bruk trenivåmodellen 01.01.2021.

Fra 01.01.2021 ble tittelen rådmann endret til kommunedirektør.

Kommunedirektøren og sektorledere utgjør den administrative linjeledelsen i Inderøy kommune. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og politisk nivå. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet. Hovedoppgavene er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging som reflekterer kommunens ansvar som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. Kommunedirektøren har hovedansvaret for kontakten mot et stort antall eksterne samarbeidspartnere.

 

Kommunedirektørens stabs- og støttefunksjon:

Stabs- og støtteenheten omfatter sentrale rådgiver- og støttefunksjoner. Rådgivere og øvrige støttepersonell betjener ledelse, medarbeidere og publikum.

 

Kommunedirektørens stab:

Assisterende kommunedirektør

Personalsjef

Personal- og organisasjonsrådgiver

Økonomisjef

Kvalitet- og utviklingsrådgiver

 

Andre:

Rådgiver oppvekst

Rådgiver kultur

Næringssjef

Service og støtte

Kulturskolen og bibliotek

 

Enheter:

Helse, rehabilitering og barnevern

Kommunalteknikk

Bistand og omsorg

Plan, miljø og landbruk

Mosvik skole og barnehage

Sandvollan skole og barnehage

Inderøy ungdomsskole

Utøy skole og barnehage

Røra skole og barnehage

Lyngstad skole og barnehage

Sakshaug skole

Sakshaug barnehage

 

Inn-Trøndelag regnskap og lønn

NAV

Laster...